NO Fringe Organization

Scenefolk or "Scene People" is the organizaion behind Norway Fringe Festival in Bergen.

SceneFolk is a collaboration between Norsk Revyfaglig Senter, Hålogaland Amatørteaterselskap, Vestlandske Teatersenter and Buskerud Teater.

The organization was started in 2015 and is working to add more professionality to the voluntary based scene art in Norway. SceneFolk's goal is to set up creative meeting points across the field and bring people together for education, renewal and inspiration.

NO Fringe Festival in Bergen is in that way Scenefok's flag ship show case. The Fringe concept is a living example on how the border between amateur and professional is more nuanced and blurred than people may think.

 

Scenefolk

SceneFolk er et samarbeid mellom Norsk Revyfaglig Senter, Hålogaland Amatørteaterselskap, Vestlandske Teatersenter og Buskerud Teater. Foreningen ble stiftet i 2015 og jobber for faglig utvikling av det frivillige scenekunstfeltet.

Dette betyr at både amatører og profesjonelle har en naturlig plass i SceneFolk. Det er en forening for deg som driver med scenekunst på fritiden, og for deg som jobber med frivillige scenekunstnere profesjonelt. Et av SceneFolks hovedmål er å fornye og utvikle amatørteaterfeltet. For å få til dette trenger alle som jobber med frivillig scenekunst verktøy som driver feltet framover.

Et av verktøyene som SceneFolk allerede har realisert er scenefolk.no, en digital verktøykasse for teater, dans og revy. Instruktørkatalogen.no er et annet prosjekt som er utviklet for å lette samarbeidet mellom profesjonelle og amatører. Foreningen står også bak flere kurs og seminarer, og har blant annet samarbeidet med Proscen – produsentenhet for scenekunst om et grunnkurs for produsenter.

SceneFolk skal skape møteplasser på tvers av det frivillige scenekunstfeltet, hvor aktører kan møte hverandre og dermed skape fornyelse. No Fringe Festival Bergen er i så måte foreningens aggskip. Fringe-konseptet er et strålende eksempel på at skillet mellom amatør og profesjonell er mer nyansert enn mange tror.

I mange tilfeller er det ikke der i det hele tatt. Resultatet er uansett det samme: når engasjerte folk, uansett bakgrunn, nner sammen på en scene blir det som regel god scenekunst ut av det.