Buy tickets

>> 05/09 @ 20.00

 Age Accessibility

13+

 

Language

English

 

Venue

Kongesalen,

Cornerteateret

Om DEJA

Gjennom ekspressiv bevegelse, magisk illusjon, dukketeppe og slående bilder, søker The Krumple å skape en levende tidskapsel av nåværende øyeblikk, alt som har ført til de, og projiserer hvor menneskeheten kan ende. DEJA stiller spørsmål rundt menneskets betydning eller rettere sagt – vår ubetydelighet i møte med tidens passering.

DÉJÀ er inspirert av den prisbelønte grafiske romanen “Here” av Richard McGuire. Det foregår på ett sted, 20 kvadratmeter av en stue, men i en massiv tidsramme.

Flere tegn fra forskjellige tider sameksisterer og samhandler i dette rommet, og skaper en opphopning av cocktailpartier, argumenterer for par, geiger-tellere, brann, flom, ankomster og farvel. Prosjektet er en samproduksjon med Nordland Visual Theatre i Norge.

About

Through expressive movement, magical illusion, puppetry, and striking imagery, the Krumple seeks to create a living time-capsule of the current moment, everything that has led up to it, and project where humanity might be going. It questions our significance, or rather – our insignificance, faced with the passing of time.

DÉJÀ is inspired by the award-winning graphic novel “Here” by Richard McGuire. It takes place in a single location, 20 square meters of a living room, but on a massive timeframe and projecting into the future (7 billion CE). Multiple characters from different times coexist and interact in this space, and create an accumulation of cocktail parties, arguing couples, geiger counters, a fire, a flooding, arrivals and farewells. The project is a co-production with Nordland Visual Theatre in Norway. 

X