Fotograf: Øystein Grutle Haara

The Bergen Fringe Festival is an explosion of creativity.

Bergen Fringe is an annual international festival for the free professional and the unestablished performing arts field. Fringe is a term associated with as many as 250 festivals around the world. We offer varied means of expression, which provide experiences you rarely get at other festivals.

We need you in order to make this our best and most smooth running festival yet!

As a volunteer you’ll get:
– 1 to 2 tickets for each of your shifts. (depending on the length of your shift)
– We will also try to host social events before as well as under the festival where snacks and drinks will be provided. Come and get to know new people as well as indulge in the world of a Fringe Festival.
– Food on your shift
– Fringe Merch
– Training
– To see the festival machinery from the inside & meet skillful professionals
– Work certificate (if requested)
Fun! Fun! Fun!

We are looking for:
– People that are interested in and intrigued by the strange and untraditional world of a Fringe Festival.
-That you are above 16 years of age.
– Proficiency in Norwegian or English as a minimum requirement, but hey, you’ve come this far so it shouldn’t be a problem.

– You do absolutely not have to be familiar with the performance arts scene to get something out of a Fringe Festival! A little bit of curiosity goes a long way.
– We expect you to work at least two shifts ranging from 4 – 8 hrs during the four day festival. But feel free to apply for more!

If you have any questions whatsoever, you can contact [email protected]

Bergen Fringe Festival er en eksplosjon av kreativitet.

Bergen Fringe er en årlig internasjonal festival for det frie profesjonelle og det frivillige scenekunstfeltet. Fringe er et begrep knyttet til så mange som 250 festivaler rundt om i verden. Vi byr på varierte sceneuttrykk, og som med sin organisering gir opplevelser man sjelden får ved andre festivaler.

Vi trenger deg for å gjøre dette til vår beste og smidigste festival til nå!

Som frivillig får du:
– 1 til 2 billetter for hver vakt du jobber. (avhengig av lengde på vakt)
– Vi vil også prøve å gjennomføre arrangementer både før og under festivalen for våre frivillige, med snacks og drikke sånn at dere treffer hverandre og får oppleve festivalen sammen.
– Mat
– Fringe merch
– Opplæring
– Se festivalmaskineriet fra innsiden & treffe dyktige profesjonelle folk
– Arbeidsattest (hvis ønskelig)
Gøy! Gøy! Gøy!

Vi leter etter:
– Du som er interessert i og fascinert av den rare og utradisjonelle verdenen som er Fringe.
– Du som er over 16 år.
– At du har språkkunnskap i norsk eller engelsk er et krav, men hey, du er kommet så langt hittil, så dette finner vi ut av.

– Du trenger absolutt ikke å være godt kjent med scenekunst verdenen for å få noe ut av en Fringe Festival! Med litt nysgjerrighet kommer du langt.
– Vi forventer at du jobber minst to skift fra 4 til 8 timer i løpet av den fire dagers festivalen. Men be gjerne etter mer for full uttelling!

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte festivalen på [email protected]