IMG_3992

 

Buy tickets

>> 08.09 @ 20.00

 

 

Age Accessibility

13+

 

Language

Norwegian

 

Venue

Søylesalen,

Cornerteateret

 

Om Kvinnereller

Kompaniet Kvinnereller vil med sin forestilling undersøke hva som kan karakterisere en kvinne, og om det i det hele tatt er mulig. Publikum inviteres inn i en kvinnes og venninners private sfære. De møter kvinner som både er tøffe og sårbare, med selvtillit og med dårlig selvbilde, og man ser allsidig kvinnefellesskap.

Forestillingen engasjerer publikum til å være med i utforskingen, og til å reflektere over kvinnerollen og kvinnebildet. Kvinnereller konkluderer med at kvinner ikke kan defineres, og ønsker med dette å utvide kvinnebegrepet.

 

Forestillingen danses av danserne Grov og Røisland Torsvik som begge er til stede på scenen hele tiden, i både soloer og duetter.

About

Kvinnereller Company of Contemporary Dance is with their performance investigating what can characterise a woman, whether this is at all possible. The audience is invited into a woman’s private sphere as well as the versatile women’s community.  They meet strong women who are both tough yet vulnerable, with self-confidence and with poor self-image.

The performance engages the audience to become a part of the research and to reflect on the role and the image of the woman. Kvinnereller concludes that women are undefinable, and wish with this performance to extend the concept of ‘women’.

X