About NO Fringe

Bergen Fringe Festival provides performing artist with a platform to show and discuss their art with others. We are an informal arena that brings together both unestablished and professional performing artists under one roof. Bergen Fringe Festival serves as a meeting place and networking arena where companies and practitioners can exchange knowledge and expertise across national boundaries, genres and careers.

Bergen Fringe Festival gir scenekunstnere en plattform til å vise og diskutere sin kunst med andre. Vi er en uformell arena som samler det frie, frivillige og profesjonelle scenekunstnere under ett og samme tak. Bergen Fringe Festival fungerer som en møteplass og nettverksarena hvor kompanier og utøvere kan utveksle kunnskap og kompetanse på tvers av landegrense, sjanger og karriere-nivå.

 

X