Program 2019 / INSERT TITLE OF EVENT

Avstand måler Nærleik

 

Buy tickets

Date 04.sept

Time: 13:00 – 15.15

 

 

Age Accessibility

All ages

 

Genre

Music

 

Venue

Møllendals-

almenningen

 

About

Sjølv om verda berre så vidt stod til påske, står lydskulpturane i Bergen like stødig som før. Like rak i ryggen står Bjella Donna ved Kulturhuset i Kong Oscars gate, med vidstrakte øyrer. Like open og inviterande står Gong Gregor med si store, gule klangrame og lokkar til spel på gongen frå ein einsleg forbipasserande.

Mens konsertar må tilpassast mykje etter koronanedstenginga, er tingingsverk noko som faktisk går an å gjera på ein nokså normal måte. nyMusikk Bergen har difor invitert 9 komponistar til å skriva kvar sitt verk på 3-5 minutt, for dei to utandørs lydskulpturane i Bergen, Bjella Donna og Gong Gregor av kunstnaren Sverre Hoel.

Tre dansarar er invitert med i prosjektet, Monica Reksten, Sara Røisland Torsvik og Brita Grov.

Kathrine Bauck, komponist
Thomas Bergsten, komponist
Tord Kalvenes, komponist
Eilert Tøsse, komponist
Elise Macmillan, komponist
Jo David Meyer Lysne, komponist
Julian Skar, komponist
Alan Raghallaigh, komponist
John Hegre, komponist

To slagverkarar Owen Weaver og Craig Farr

Monica Reksten, dansar, koreograf
Sara Røisland Torsvik, dansar, koreograf
Brita Grov, dansar, koreograf
Else Olsen S., produsent/administrasjon, fagleg rettleiar
Solveig Sørheim, fagleg rettleiar
Sverre Hoel, fagleg rettleiar

Konserten består av to deler med en pause på 30 minutter i mellom.

X