Latido: Rappu/Tori

Pia Del Norte Co. -

TICKETS: FREE
September 11th. 13:00 
September 12th. 13:00 
September 12th. 15:00 
Also available on door

A multidisciplinary sound and movement installation embodying re ections upon our time and transforming our everyday spaces. The starting point is the human pulse and how it’s affected by its surrounding context. On the search for groove and balance, the dance interacts with the soundscape, the audience as well as the space itself.

Pia Del Norte Co. -

LATIDO: Rappu - Tori presenterer en tverrfaglig lyd og bevegelsesinstallasjon som gjenspeiler re eksjoner i vår tid og som er med på å forvandle våre hverdagslige rom.

Utgangspunktet for denne forestillingen er den menneskelige puls og hvordan den påvirkes av den omgivende konteksten. På jakt etter spor og balanse, interagerer dansen sammen med lydbildet, publikum og selve rommet.

Comments are closed.