Smother

201 Dance Company -

BUY TICKETS HERE:
120NOK - Smother
Also available on door

Can you stay true to yourself, when everything suggests you change? After sell-out performances in New York, London and Edinburgh, 201’s raw, contemporary hip-hop movement returns in Smother: a story of two men’s broken encounter. Touching on themes of addiction and obsession, Andrea Walker directs a cast of seven dancers in
a fast-paced performance exploring the relationship between two young men.

Norwegian:

Kan du fortsette å være ditt sanne jeg når alt tilsier at du forandrer deg? Etter utsolgte forestillinger i New York, London og Edinburgh, returnerer 201 med sin rå samtids Hip-Hop i Smoother. En historie om to mens ‘brutte’ møte. Ved å ta opp tema som avhengighet og besettelse, utforsker den prisbelønte regissøren Andrea Walker sammen med sine syv dansere, forholdet mellom to unge menn.

Comments are closed.