Bergen Fringe Festival 2021 Programme Committee

Frode Gjerløw er skuespiller og regissør utdannet ved Lecoq i Paris (‘09-’11). Med sitt teaterkompani Superbolt Theatre gjorde Gjerløw stor suksess på Edinburgh Fringe (2015 og 2018) med den prisvinnende forestillingen Jurassic Park. Forestillingen har turnert verden over og spilt på flere av Londons etablerte teatre (St. James’ Theatre, Wilton’s Music Hall m.fl.).

De siste årene har han hatt regi på Teater Vestland (Invasjon!, Translyria), Teater Ibsen (Store Skumle Moby Dick, Askeladden Detektivbyrå) og på Det Vestnorske Teateret (Rett på Sak). I 2020 spilte delte han scenen med Christine Hope på Ole Bull Scene i showet Hope og Hingsten. I 2018 hadde han regi på Thesbiteaterets Kong Ubu som vant Norway Fringe Festivals Grand Prix i 2020.

Frode Gjerløw is an actor and director trained at Lecoq in Paris (’09-’11). With his company Superbolt Theatre, Gjerløw had great success at the Edinburgh Fringe (2015 and 2018) with the award winning show Jurassic Park. It toured all around the world and played several seasons at some of London’s most established theatres (St. James’ Theatre,  Wilton’s Music Hall and more.)

The last few years he has directed shows at Teater Vestland (Invasjon!, Translyria), Teater Ibsen (Store Skumle Moby Dick, Askeladden Detektivbyrå) and at Det Vestnorske Teateret (Rett på Sak). I 2020 he joined Christine Hope on stage at Ole Bull Scene in her show Hope og Hingsten. In 2018 he directed Thesbitheatre’s Ubu Roi which was awarded the Grand Prix at Norway Fringe Festival in 2020.

Randiane Sandboe er freelance lysdesigner for scenekunst i Bergen, og lystekniker for Det Vestnorske Teateret. Sandboe designer for musikk, dans og teater. Hun har siden endte studier i romdesign/interiørarkitektur ved UiB samarbeidet med en rekke scenekunstnere i Bergen, og på kort tid opparbeidet seg erfaring fra Den Nationale Scene, Bright og flere festivaler i byen som Vill vill vest, Oktoberdans, og Bergen Dramatikkfesitival. På Bergen Fringe har hun vært med som hustekniker og designer siden 2018.

Randiane Sandboe is a freelance lighting designer for performing arts in Bergen, and lighting technician for Det Vestnorske Teateret. Sandboe designs for music, dance and theater. She has since completed studies in room design / interior architecture at University of Bergen, collaborated with a number of performing artists in Bergen, and in a short time gained experience from the National Stage, Bright and several festivals in the city such as Vill Vill Vest, OktoberDans, and Bergen Drama Festival. At Bergen Fringe, she has been involved as a house technician and designer since 2018.

Millan Persdotter Persson er daglig leder i Proscen – produsentenhet for scenekunst. Hun har studert teatervitenskap ved Universitetet i Bergen og skapende skriving ved Skrivekunstakademiet. I studietiden var hun teatersjef for Studentteateret Immaturus. Hun har mye erfaring fra festival og kulturarbeid og har vært innom de fleste kulturinstitusjonene og festivalene i Bergen. Bl.a. BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene, Det Vestnorske Teateret (tidligere Hordaland Teater) og Festspillene i Bergen. Hun er styreleder i Bergen Teaterforening og Folkemusikklubben Columbi Egg. Millan er initiativtaker for Pernilleprisen i sin nåværende form som fellesfeiring for byens alle scener.

Millan Persdotter Persson is the general manager of Proscen – producer unit for performing arts. She has studied theater science at the University of Bergen and creative writing at the Academy of Writing. During her studies, she was the theater director for the Student Theater Immaturus. Millan has a lot of experience from festivals and cultural work and has been to most cultural institutions and festivals in Bergen. Amongst them are BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene, Det Vestnorske Teateret (formerly Hordaland Teater) and Festspillene i Bergen. She is chairman of the board of the Bergen Theater Association and the Folk Music Club Columbi Egg. Millan is the initiator of the Pernille Prize in its current form as a joint celebration for all the city’s stages.

Ingrid har ledet programkomiteen for Bergen Fringe Festival siden 2018, og det hun elsker ved Fringe er å skape en verden av undring, overraskelser og provokasjon; en møteplass med god stemning og godt humør.

I sin mastergrad i teatervitenskap (UiB) undersøkte hun Fringe sin fetter, bygderebellen revyen og hun er også en av kvinnene bak Bergen Fringe Festival sin kusine Frontlosjefestivalen, scenekunstfestival for fersk scenekunst. I tillegg synes Ingrid det er helt naturlig å sy en 10 meter lang slange til å dekorere Fringe-lokalene!

Ingrid has led the Bergen Fringe Programme Committee since 2018, and what she loves about Fringe is that is creates a world of wonder, surprises and provocation; a meeting place with a good atmosphere and good mood.In her master’s degree in theater science (UiB), she researched Fringe’s cousin, the norwegian small town “rebel revue” and she is also one of the women behind Bergen Fringe Festival’s cousin Frontlosjefestivalen; a performing arts festival for fresh performing arts.

Last but not least; Ingrid thinks it is only natural to sew a 10-meter-long snake to decorate the Fringe premises!

Line Jensen er festivalsjef for Bergen Fringe Festival, og har vært det siden 2018.Hennes første møte med Fringe universet var som innholdsprodusent for radiokanalen 3RRR FM under Melbourne Fringe Festival i 2012. Fringe, som et lavterskel tilbud for publikum har vært en døråpner inn til det mangfoldige scenekunstfeltet for Line.

Line (Lenny) Jensen is the Bergen Fringe Festival director and has been so since 2018. Her first encounter with the Fringe universe was as a social media content intern at 3RRR FM during Melbourne Fringe Festival. Fringe, with its low threshold for the audience has been a door-opener for Line (Lenny) into the diverse and rich performing arts field.

X