Bergen Fringe Festival 2022 Programme Committee

Frode Gjerløw er skuespiller og regissør utdannet ved Lecoq i Paris (‘09-’11). Med sitt teaterkompani Superbolt Theatre gjorde Gjerløw stor suksess på Edinburgh Fringe (2015 og 2018) med den prisvinnende forestillingen Jurassic Park. Forestillingen har turnert verden over og spilt på flere av Londons etablerte teatre (St. James’ Theatre, Wilton’s Music Hall m.fl.).De siste årene har han hatt regi på Teater Vestland (Invasjon!, Translyria), Teater Ibsen (Store Skumle Moby Dick, Askeladden Detektivbyrå) og på Det Vestnorske Teateret (Rett på Sak). I 2020 spilte delte han scenen med Christine Hope på Ole Bull Scene i showet Hope og Hingsten. I 2018 hadde han regi på Thesbiteaterets Kong Ubu som vant Norway Fringe Festivals Grand Prix i 2020.

Frode Gjerløw is an actor and director trained at Lecoq in Paris (’09-’11). With his company Superbolt Theatre, Gjerløw had great success at the Edinburgh Fringe (2015 and 2018) with the award winning show Jurassic Park. It toured all around the world and played several seasons at some of London’s most established theatres (St. James’ Theatre,  Wilton’s Music Hall and more.)The last few years he has directed shows at Teater Vestland (Invasjon!, Translyria), Teater Ibsen (Store Skumle Moby Dick, Askeladden Detektivbyrå) and at Det Vestnorske Teateret (Rett på Sak). I 2020 he joined Christine Hope on stage at Ole Bull Scene in her show Hope og Hingsten. In 2018 he directed Thesbitheatre’s Ubu Roi which was awarded the Grand Prix at Norway Fringe Festival in 2020.

Christine er en freelance skuespiller, programleder og humorist med funny bones.  Hun har i snart 30 år vært med å utforme revy og komedieshow i Bergen. Hun liker å følge den kunstneriske prosessen fra A til Å. Fra den første lille ide- til utvikling tekst, karakterbygging med eller uten kostymer, til fullsatt sal og respons fra publikum. Hun elsker når teaterkunst treffer, berører og provoserer. Liker det rare og det absurde. Men er og glad i det tydelige budskapet, den universelle humoren som ligger i det non-verbale for eks. for den fysiske humoren ligger hennes hjerte nær. For å hente inspirasjon reiser hun på Fringe festivaler- og har selvfølgelig støttet og sett alle Bergen Fringe fra starten. Christine håper at flere i Bergen By kan få med seg denne lille perlen av en Festival, og syns det er stas å få være med å plukke ut årets utvalgte kunstnere.

Christine is a freelance actress, presenter and humorist with funny bones. For almost 30 years she has been involved in designing revues and comedy shows in Bergen. She likes to follow the artistic process from A to Z. From the first small idea- to development text, character building with or without costumes, to a packed hall and response from the audience. She loves when theatrical art hits, touches and provokes. Like the weird and the absurd. But is also fond of the clear message, the universal humor that lies in the non-verbal for ex. for the physical humor her heart is close.To get inspiration, she travels to Fringe festivals – and has of course supported and seen all Bergen Fringe from the beginning. Christine hopes that more people in Bergen City can see this little gem of a Festival, and thinks it’s great to be part of picking out this year’s selected artists.

Mari Hesjedal (f.1980) er dramatiker, scenograf og kostymedesigner. Hun har filmutdanning fra International Film School of Wales, og en Master i Scenografi fra Central Saint Martins College of Art and Design i London. I 2013-14 gikk hun på Forfatterstudiet i Bø. Har bred erfaring som scenograf og kostymedesigner i spennet mellom multimediale sceneuttrykk, samtidsdans og over til mer tradisjonelle former. De siste årene inkluderer produksjoner ved Teater Ibsen, Turnéteatret i Trøndelag, Brageteatret og Den Nationale Scene. Debuterte som dramatiker på Norsk Dramatikkfestival i 2015. Har siden skrevet for b.l.a. DUS, Det Vestnorske Teatret, Festspillene i Bergen og Teater Vestland. I 2018-19 var hun husdramatiker ved Dramatikkens Hus. Stykket «Sov ikkje» hadde premiere ved Det Norske Teatret i 2021. Tekstene hennes er oversatt til engelsk, tysk, russisk og samisk. 

Mari Hesjedal (b. 1980) is a playwright, set designer and costume designer. She has a film education from the International Film School of Wales, and a Master’s in Scenography from Central Saint Martin’s College of Art and Design in London. In 2013-14 she went to the Author Study in Bø.She has extensive experience as a set designer and costume designer in the range between multimedia stage expressions, contemporary dance and over to more traditional forms. In recent years, productions at Teater Ibsen, Turnéteatret in Trøndelag, Brageteatret and Den Nationale Scene include. Debuted as a playwright at the Norwegian Drama Festival in 2015. Has since written for b.l.a. DUS, Det Vestnorske Teatret, Festspillene i Bergen and Teater Vestland. In 2018-19, she was a house playwright at Dramatikkens Hus. The play “Do not sleep” premiered at the Norwegian Theater in 2021. Her texts have been translated into English, German, Russian and Sami

Shlomi Ruimi Askildsen was born in Israel in 1978 and have lived in Bergen, Norway since 2003. He did his dance education in BatDor Beersheva and Tel-Aviv.His 17 years long career as a professional dancer has included dancing in several companies around the world, such as Berlin Ballet Komisch Oper, Kibuts contemporary dance company, Bat-Dor Company and many more as well as a long career for Carte Blanche Nasjonale kompani for Samtidsdans (2004-2013). Shlomi has worked with various choreographers such as Ina Christel Johannessen, Ingun Bjørnsgaard, Jo Strømgren, Ohad Naharin, Sharon Eyal & Gai Behar, Hofesh Shechter, Club Guy&Roni, Deborah Colker, Meryl Tankard etc. Shlomi is now employed as the rehearsal director of Carte Blanche.Alongside his profession as a dancer, he has always practiced drag and has experience in making drag art for stage; MIMI DEVINE (born 2009, Bergen) Mimi Devine was long wanted and planned before her birth, which finally happened during Shlomis 30th year of life. She had her reveal and first live drag performance at Carte Blanches stage in Studio Bergen, as part of “Try in house”, which is the name of the dancers creation performance in 2009.

Shlomi Ruimi Askildsen ble født i Israel i 1978 og har bodd i Bergen, Norge siden 2003. Han tok sin danseutdanning i BatDor Beersheva og Tel-Aviv.Hans 17 år lange karriere som profesjonell danser har inkludert dans i flere kompanier rundt om i verden, som Berlin Ballet Komisch Oper, Kibuts samtidsdanskompani, Bat-Dor Company og mange flere samt en lang karriere for Carte Blanche Nasjonale kompani for Samtidsdans (2004-2013). Shlomi har jobbet med ulike koreografer som Ina Christel Johannessen, Ingun Bjørnsgaard, Jo Strømgren, Ohad Naharin, Sharon Eyal & Gai Behar, Hofesh Shechter, Club Guy&Roni, Deborah Colker, Meryl Tankard etc. Shlomi er nå ansatt som øvingsleder i Carte Blanche.Ved siden av yrket som danser har han alltid drevet med drag og har erfaring med å lage dragkunst for scene; MIMI DEVINE (født 2009, Bergen) Mimi Devine var lenge ønsket og planlagt før fødselen hennes, som endelig skjedde i løpet av Shlomis 30. leveår. Hun hadde sin avslørende og første live-drag-forestilling på Carte Blanches scene i Studio Bergen, som en del av «Try in house», som er navnet på dansernes kreasjonsforestilling i 2009.

Line Jensen er festivalsjef for Bergen Fringe Festival, og har vært det siden 2018.Hennes første møte med Fringe universet var som innholdsprodusent for radiokanalen 3RRR FM under Melbourne Fringe Festival i 2012. Fringe, som et lavterskel tilbud for publikum har vært en døråpner inn til det mangfoldige scenekunstfeltet for Line.

Line (Lenny) Jensen is the Bergen Fringe Festival director and has been so since 2018. Her first encounter with the Fringe universe was as a social media content intern at 3RRR FM during Melbourne Fringe Festival. Fringe, with its low threshold for the audience has been a door-opener for Line (Lenny) into the diverse and rich performing arts field.